วิธีการสร้างบัตร

SSO Connect

สร้างบัตรง่าย ๆ 3 ขั้นตอน

กรอกเลขประจำตัวประชาชน
กรอกเบอร์โทรศัพท์
ระบบจะแสดง QR code
เพื่อดาวน์โหลดบัตรประกันสังคม
กรุณากรอกข้อมูล